Vervolgworkshop

21 december '17

Op dit moment werken we aan nieuwe indelingsvarianten voor de 3- en 4-laagse eengezinswoningen. De ideeën die tijdens de workshop in juli zijn genoemd worden hierin zoveel mogelijk meegenomen. In februari of maart 2018 organiseren we een nieuwe workshop. Tijdens deze workshop gaan we deze nieuwe plattegronden bij je toetsen. Ook kun je meedenken over eventuele aanpassingen. We streven ernaar om bij de start verkoop diverse plattegronden aan te bieden die passen bij jouw leefstijl. In januari a.s. volgt een uitnodiging voor deze workshop!

ontwerpers gezocht

Wel of niet zelf afbouwen?

Sommige belangstellenden hebben we in verwarring gebracht met een bericht op Facebook over een onlangs gehouden sessie “Droomontwerpers gezocht”! Tijdens deze bijeenkomst hebben we bij een groep belangstellenden getoetst of er vraag zou zijn naar mede-opdrachtgeverschap. Dit houdt in dat er een casco woning wordt aangeboden, waarbij je de woning zelf moet (laten) afbouwen. Dit onderwerp staat dus los van de workshop in juli. Uit deze sessie is naar voren gekomen dat de voorkeur uitgaat naar een goede complete woning, omdat mede-opdrachtgeverschap vooral veel tijd vraagt van de koper en meer geld kost. Voor de speciale hoekwoningen “Specials” maken we wel een uitzondering. We verwachten dat we deze woningen casco gaan aanbieden. 

Planning

De planning van The Hudsons is helaas nog niet concreet. Dit heeft te maken met vergunningen die noodzakelijk zijn om het plan te kunnen realiseren en het feit dat we onze ontwerpen toetsen bij potentiële kopers. In het nieuwe jaar komen we hier op terug.