Je zit er misschien wel op te wachten. Op een update over nieuwbouwproject The Hudsons. Of op een datum voor een volgende workshop of informatiebijeenkomst? 

Woningtypes en koopsomindicaties

1 maart '18

Onze doelstelling is om bij een volgende bijeenkomst concretere informatie over de woningtypes en bijbehorende koopsomindicaties te geven. Op basis hiervan kun je dan bepalen of een woning in The Hudsons aansluit bij jouw woonwensen. Het ontwerpteam van The Hudsons moet hiervoor klaar zijn met het planontwerp.

Uitwerking gevels en plattegronden

Het uitwerken van de gevels en plattegronden en de daarvoor behorende vergunningen nemen meer tijd in beslag dan gepland. Daarom schuift de geplande workshop van februari / maart op. Een concrete nieuwe datum kunnen we nu nog niet geven.

Winterbeeld The Hudsons

The Hudsons op Woonbeurs Rotterdam

Vooralsnog heeft dit geen invloed op de planning om eind 2018 te starten met de verkoop. Binnenkort meer nieuws over The Hudsons. Bijvoorbeeld over onze aanwezigheid op de Woonbeurs Rotterdam op zaterdag 24 en zondag 25 maart. Meer info volgt in maart.