Veel belangstelling voor de woningen

11 juli '17

Maandag 10 juli vond de eerste workshop van The Hudsons plaats in basisschool De Boog tegenover de bouwlocatie. Circa 80 enthousiaste deelnemers waren tijdens deze leerzame avond aanwezig om het team van The Hudsons hun (woon)wensen kenbaar te maken over de wijk, de voorzieningen en de woningen. De avond heeft veel interessante informatie opgeleverd, die gebruikt wordt voor de verdere ontwikkeling.

De hoofdconclusies van deze avond worden binnenkort online gezet. Alle wensen en ideeën worden zoveel mogelijk meegenomen in de vervolguitwerking van het plan.